Szymon Kaczmarczyk - fotografia, grafika komputerowa

Wejście do Komory Gazowej

Zdjęcie Wejście do Komory Gazowej
   Krematorium I. utworzone przez władze obozu w przedwojennych magazynach, funkcjonowało od 15 sierpnia 1940 roku do lipca 1943 roku. Największe pomieszczenie w tym budynku przeznaczono na kostnice, która jesienią 1941 roku zaadaptowana została na pierwszą, prowizoryczną komorę gazową. Esesmani zabili w niej przy użyciu cyklonu B tysiące nowo przywiezionych Żydów, a także klika grup radzieckich jeńców wojennych. W komorze gazowej ginęli również więźniowie wyselekcjonowani ze szpitala, jako nie rokujący nadziei na szybki powrót do pracy. Rozstrzeliwano tu także Polaków skazanych na śmierć przez niemiecki sąd doraźny. Po utworzeniu w KL Auschwitz II-Birkenau dwóch następnych prowizorycznych komór gazowych (wiosną i latem 1942 roku), władze obozowe przeniosły tam akcje masowego mordowania Żydów i stopniowo zaprzestały używania pierwszej komory gazowej. Po ukończeniu w KL Auschwitz II-Birkenau budowy 4 krematoriów z komorami gazowymi, w lipcu 1943 roku zaprzestano spalania zwłok w krematorium L Budynek wykorzystano najpierw na magazyn" a później przeznaczono na schron dla esesmanów. Piece, komin oraz niektóre ściany zostały rozebrane, a otwory w stropie, przez które esesmani wrzucali cyklon B. zamurowano. Po wojnie Muzeum dokonało częściowej rekonstrukcji. Odtworzono między innymi komin I dwa piece, wykorzystując oryginalne elementy, a takie kilka otworów w stropie komory gazowej. 

   

   Before the war this building was a munition bunket From 15 August 1940 to July 1943 the SS used it as crematorium. In the autumn of 1941, the largest room, which had been designed by the camp authorities as a morgue, was adapted for use as an improvised gas chamber, the first ol Its kind In Auuhwitz. Using the gas produced by pellets of Zykion B, many thousands of Jews were murdered here by the SS within hours of their arrival at Auschwitz. Several groups of Soviet POWs were also murdered here in this way, as were sick prisoners whose return to work was considered unlikely. Poles from outside the camp who had been sentenced to death by the German summary court were shot here. After the establishment in Auschwitz II-Birkenau of two more improvised gas chambers in spring and summer of 1942 for the mass murder of the Jews, the gassings here were gradually stopped. Later, with the completion in Auschwitz II-Birkenau of four purpose-built gas chambers with crematoria, the burning of corpses here was also stopped (July 1943). The building was subsequently utilized for storage, and then as an air-raid shelter for the SS. The incinerators, chimney, and some of the walls were dismantled, and the holes in the roof through the SS had poured Zykion B were sealed. After the war, the Museum partially reconstructed the gas chamber and crematorium. The chimney and two incinerators were rebuilt using original components, as were several of the openings in the gas chamber roof.


plan komory gazowej
Zdjęcia z obozu Auschwitz Zdjęcia z obozu Auschwitz - album

Design by Szymon Kaczmarczyk & CMS by Sebastian Pisula - tworzenie stron internetowych Dreamboxstudio fotografia produktowa