Szymon Kaczmarczyk - fotografia, grafika komputerowa

Plac apelowy

Zdjęcie Plac apelowy

Placu apelowy, na którym więźniowie, bez względu na pogodę, musieli rano i wieczorem stanąć w szeregach w pozycji na baczność. Kiedy stan liczbowy obozu nie zgadzał się, więźniowie pozostawali na placu do skutku. Czasami trwało to całą noc. Była to część świadomej polityki dehumanizacji i fizycznego wyniszczenia więźniów poprzez częste stosowanie przemocy, niewystarczające racje żywnościowe, prymitywne warunki sanitarne sprzyjające rozwojowi chorób, brak opieki medycznej i wielogodzinną ciężka pracę połączoną z ciągłym poniżaniem i biciem.

Zdjęcia z obozu Auschwitz Zdjęcia z obozu Auschwitz - album

Design by Szymon Kaczmarczyk & CMS by Sebastian Pisula - tworzenie stron internetowych Dreamboxstudio fotografia produktowa