Szymon Kaczmarczyk - fotografia, grafika komputerowa

Szubienica w obozie Auschwitz

Zdjęcie Szubienica w obozie Auschwitz
Więźniowie Polacy powieszeni 19 lipca 1943 roku podczas największej publicznej egzekucji KL Auschwitz
Więźniowie powieszeni w 1945
     
     W tym miejscu esesman prowadzący apel przyjmował meldunki o stanie liczbowym więźniów. W przypadku stwierdzenia braku któregoś z nich, pozostali karani byli długotrwałym staniem na baczność, niezależnie od warunków atmosferycznych. Tutaj esesmani, celem zastraszenia więźniów, publicznie wykonywali egzekucje przez powieszenie. Największa z nich miała miejsce 19 lipca 1943 roku. Na specjalnie wybudowanej szubienicy esesmani powiesili 12 Polaków, podejrzanych o udzielanie pomocy w zorganizowaniu ucieczki trzech innych więźniów oraz o utrzymywanie kontaktów z okoliczną ludnością.
    Po wojnie Muzeum wykonali rekonstrukcję szubienicy.

     In the centre of the area, the SS officer in charge of the roll-call received reports on the number of prisoners present. If there seemed to be anyone missing, prisoners had to continue to stand at attention until the SS were satisfied — regardless of the weather, sometimes for twelve hours or more. To intimidate the prisoners, the SS also conducted public hangings here. The largest such execution was carried out on 19 July 1943, when twelve Poles suspected of helping three other prisoners to escape and of maintaining contacts with the outside world were hanged together on purpose - built gallows.
     After war the Museum reconstructed the gallows.
Zdjęcia z obozu Auschwitz Zdjęcia z obozu Auschwitz - album

Design by Szymon Kaczmarczyk & CMS by Sebastian Pisula - tworzenie stron internetowych Dreamboxstudio fotografia produktowa